دسته‌ها
بورس

صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری هدفشان این است که مبالغ کوچک را جمع آوری می کنند. و این سرمایه جمع شده را به صورت تخصصی در حوزه های مختلف تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند. هر سودی که از بابت این فعالیت حاصل شد به نسبت سهم هر سرمایه گذار تقسیم […]