دسته‌ها
بورس

سهام عدالت

سهام عدالت را می‌توان نوعی یارانه در نظر گرفت. طرحی که در آن بخشی از سهام شرکت‌های دولتی، به اقشار پایین درامدی جامعه اختصاص یافت. این طرح در دولت نهم و به عنوان کمکی به افزایش سطح رفاه مردم، اجرایی شد. اهداف دولت از ارائه سهام عدالت مستقل کردن خانوارهای نیازمند به خود و کاهش […]